Gaziantep’te 41 STK Suriye Göçüne İsyan Etti 

Gaziantep’te 41 STK Suriye Göçüne İsyan Etti 

Gaziantep faaliyet gösteren 41 sivil toplum kuruluşu, ildeki Suriye göçüne sert tepki gösterdi. Hükümeti önlem alması için göreve çağırdı. 

Gaziantep’teki 41 STK, “Acil Suriyelilerin Geri Dönüşünü Sağlayacak Politikalar Üretilmeli”

Rapor çok çarpıcı, “Halkımız feveran ediyor. 20 yıl sonra kentin yarısı Suriyeli olacak” Kentte nüfus yapısındaki değişikliğin yanı sıra, sosyal ve iş hayatının da olumsuz yönde etkilendiği belirtilen açıklamada, “Gaziantep’te yaşam; yerli nüfus için gittikçe çekilmez hale gelmektedir” denildi. Türkiye’deki Suriyelilerin doğum oranına atıf yapılan açıklamada, “Önümüzdeki 20 yılın projeksiyonunu çıkardığımızda Gaziantep’in nüfusunun yüzde 50’sinin Suriyeli olacağı görülmektedir” denildi. STK’lar “Türkiye’nin acilen mevcut politikasından vazgeçip, halkın problemlerini çözecek ülkenin gerçekleri ve halkımızın yararlarını gözetecek, geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayacak politikalar üretmesi gerektiğini” vurguladı. Ayrıca, sığınmacılarla ilgili imzalanan uluslararası anlaşmaların da gözden geçirilmesi ve sığınmacıların geri  dönüşünü sağlayacak müzakerelere ivedilikle başlanması çağrısı yapıldı. 

Suriyelilere Geçici Koruma Rejimi ! 

Gaziantep Kulübü Alleben toplantıları kapsamında, Mesleki Odalar ve Dernek Başkanları ile  yapılan “Şehrimizde değişen Nüfus Yapısı ve Etkileri” başlıklı toplantılarda Geçici Koruma Altındaki  Suriyeliler konusu detaylı olarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.  Suriye’de baş gösteren iç karışıklıklardan sonra ilk gelişlerin başladığı Nisan 2011 tarihinden bu  yana hükümetimiz tarafından açık kapı politikasının uygulanması ile ülkemize düzensiz ve kontrolsüz  olarak gelen Suriyelilerin zaman içinde kadim şehrimizin eşsiz tarihi ve kültürel değerlerine, sosyal ve  iş hayatına olumsuz etkilerine tanık olmaktayız. Suriyelilerle “Geçici Koruma Rejimi” kapsamında geçici sığınmacı olarak 13 yıldan beri birlikte  yaşamakta, yaşamsal her şeyi paylaşmaktayız. Bu insan olmanın gereği gönüllü ve isteyerek yaptığımız  bir davranıştır. Geçici koruma rejimi; uluslararası standartlara uygun olarak ortaya konmuş bir düzenleme olup  ülkeye giriş yapan ani ve kalabalık mülteci hareketlerinde yapılması gerekenleri içermektedir.

Çok Sayıda Uluslararası Vakıf, Dernek Sığınmacıların Türkiye’ye Entegre Edilmesi İçin Çaba Gösteriyor !

 

Bu  kapsamda Suriyelilere sınırsız kalış ve kendi istekleri dışında zorla göndermemeyi, acil insani  ihtiyaçlarının karşılanması ile oluşturulan kamplarda barınma, iaşe, sağlık, güvenlik gibi temel  ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.  Kısa bir zamanda milyonlarca sığınmacının ülkemize gelmesi, bu konuda yasalarımızın ve  uluslararası benimsenmiş kuralların göz ardı edilerek, palyatif uygulamalarla bugüne gelinmiş olması,  baş edilemez sorunlarla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur.  Geçici koruma statüsünde olmalarına rağmen çok sayıda uluslararası vakıf, dernek vb.  kuruluşlar sığınmacıların ülkemize entegre olmaları için çalışmalarına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu